De talrijke wijngaardstraten in onze dorpen en steden verklappen dat er vroeger ook in Vlaanderen een sterke wijncultuur heerste. Helaas verdween de wijnteelt eind 16de eeuw uit onze streken.

Tijdens de huidige klimaatopwarming zoeken de steden naar vergroening en verduurzaming om hun waterhuishouding onder controle te krijgen. De steden zijn doorgaans warmer dan het platte land, laat dat net hetgeen zijn waarin de druif het beste floreert... Win win zou ik zo denken? 

Met de hulp van Yves Beeken willen de mogelijkheden onderzoeken om het kleinschalig herintroduceren van wijnranken in het ondertussen geëvolueerde stedelijk weefsel. Dit onderzoek wordt ondersteund door een meester-leerling vakmanschapsoverdracht traject.

Cité naar City wijn Stadswijngaarden

U kan ons leerproces volgen via www.facebook.com/stadswijngaardvennestraat